''

Ngày 16 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Cập nhật lúc : 10:25 24/01/2013  

Xếp vị thứ thi đua Tuần 19- 20- 21 KHỐI CHIỀU

                       Xếp vị thứ thi đua Tuần 19- 20- 21 KHỐI CHIỀU

Lớp...................... Tuần 19.............. Tuần 20........... Tuần 21

 10B1...................              ..............    11        ..............     7        

10B2...................         4       ..............      3         ..............    3

10B3...................       12       ..............      8        ..............     5 

10B4...................         7       ..............      7        ..............   13

10B5...................       14       ..............    13        ..............     9

10B6...................       15       ..............    15         ..............  15

10B7...................         9       ..............       9        ..............     4

10B8...................       11       ..............     10         ..............  11

10B9...................         2       ..............       5        ..............     1

10B10...................       6       ..............       4        ..............     6

11B6...................              ..............       6        ..............   14

11B7...................         8       ..............     12         ..............  10

11B8...................        10       ..............      2         ..............  12

11B9...................        13       ..............     14         ..............   8

11B10...................        5       ..............       1         ..............   4

BAN THI ĐUA


Số lượt xem : 1

Các tin khác