''

Ngày 16 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Hội phụ huynh học sinh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 16:44 15/07/2016  

BCH CMHS trường THPT Phong Điền

 

 

SỞ GD& ĐT THỪA THIÊN HUẾ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
   

 


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA HỌC SINH CỦA CÁC LỚP

NĂM HỌC 2015 2016

 

STT

Họ tên Phụ huynh

Họ tên học sinh

Địa chỉ học sinh

Lớp

Số điện thoại

Chức vụ

 

1

Đồng Hữu Vinh

Đồng Hữu Tiến

Thị trấn Phong Điền

10b1

01683037643

Trưởng ban

2

Nguyễn Đức Tuyên

Nguyễn Đức Trường

Phong Thu – Phong Điền

10b1

 

Phó ban

3

Trương Thị Chỉ

Trương Thị Huyền Diệu

Phong Thu – Phong Điền

10b1

01679483230

Ủy viên

4

Nguyễn Đốn

Nguyễn Huy Hoàng

Thị trấn Phong Điền

10b2

0914001905

Trưởng ban

5

Trương Thị Bồng

Nguyễn Ngọc Thụy Anh

Phong Mỹ - Phong Điền

10B2

01674902685

Phó ban

6

Hồ Văn Ninh

Hồ Thị Thu Hương

Thị trấn Phong Điền

10B2

0983253724

Ủy viên

7

Phan Thi

Phan Đình Đạt

Phong Thu – Phong Điền

10B3

0935415801

Trưởng ban

8

Mai Văn Ninh

Mai Văn Viên

Thị trấn Phong Điền

10B3

01282681999

Phó ban

9

Trần Thị Phương

Trần Văn Hướng

Phong Xuân- Phong Điền

10B3

0977457207

Ủy viên

10

Nguyễn Công Ngà

Nguyễn Công Tứ

Phong An – Phong Điền

10B4

01683828419

Trưởng ban

11

Nguyễn Văn Tộ

 

 

10B4

 

Phó ban

12

Trần Đình Mạnh

 

 

10B4

 

Ủy viên

13

Nguyễn Tích Chiên

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

10B5

0974334417

Trưởng ban

14

Mai VănNam

 

 

10B5

 

Phó ban

15

Ngô Bích

Ngô Văn Quý

 

10B5

 

Ủy viên

16

Lê Đô Út

Lê Đô Long

Phong Thu – Phong Điền

10B6

0989762009

Trưởng ban

17

Hoàng Minh Nguyên

Hoàng Ý Nhi

Phong Mỹ - Phong Điền

10B6

01224411866

Phó ban

18

Trương Duy Tiên

Trương Duy Minh

Thị trấn Phong Điền

10B6

0977456537

Ủy viên

19

Hoàng Diệu

Hoàng Thị Dương

Phong Mỹ - Phong Điền

10B7

 

Trưởng ban

20

Lê Văn Huấn

Lê Thị Hồng Thủy

Thị trấn Phong Điền

10B7

0906576106

Phó ban

21

Lê Thị Hằng

Võ Duy Hùng

Thị trấn Phong Điền

10B7

0916061458

Ủy viên

22

Trần Văn Tuệ

Trần Minh Chính

Phong Mỹ- PĐiền

    11B1

0938314202

Trưởng ban

23

Hoàng Như Tuấn

Hoàng Thị Thanh Bình

Phong Hiền-PĐiền

11B1

01676745377

Phó ban

24

Lê Thị Cẩm Tú

Dương Thị Cẩm Tiên

Phong Thu- PĐiền

11B1

01675215470

Ủy viên

25

Đào Xuân Tiến

Đào Thị Cẩm Nhung

Phong Thu- PĐiền

11B2

01683903379

Trưởng ban

26

Trần Duy Hoàng

Trần Đăng Nhất

Phong Thu- PĐiền

11B2

01223546006

Phó ban

27

Hồ Thị Oanh

Lê Hữu Tiến

Phong Mỹ- PĐiền

11B2

0914163869

Ủy viên

28

Trần Đình Thanh

Trần Thị Nhớ

TT Phong Điền

11B3

01683903590

Trưởng ban

29

 Nguyễn Viết Hiếu

Nguyễn Viết Trường Sơn

Phong Mỹ- PĐiền

11B3

0988349038

Phó ban

30

  Trần Thị Bảo

Trần Thị Quỳnh Như

TT Phong Điền

11B3

01633937287

Ủy viên

31

  Lê Văn Quang

Lê Minh Trâm

 

11B4

 

Trưởng ban

32

  Phùng Thị Lựu

Phạm Văn Hải Hưng

Phong Mỹ- PĐiền

11B4

 

Phó ban

33

Nguyễn Nhật

Nguyễn Trương Tiến Đạt

Đồng Lâm- PĐiền

11B4

 

Ủy viên

34

Nguyễn Khoa Diện

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phong Hòa- PĐiền

11B5

09765709673

Trưởng ban

35

Nguyễn Thị Huệ

Trương Duy Long Nhật

TT Phong Điền

11B5

0986617505

Phó ban

36

  Đặng Văn Phước

Đặng Văn Sang

Phong Mỹ- PĐiền

11B5

0932154045

Ủy viên

37

Lê Văn Hai

Lê Trần Nhân

TT Phong Điền

11B6

0986695126

Trưởng ban

38

Mai Thị Phương Bắc

Nguyễn Ngọc Mai Đông

Phong Thu- PĐiền

11B6

01222420830

Phó ban

39

Nguyễn Thanh Lâm

Nguyễn Nhật Cường

TT Phong Điền

11B6

0905701880

Ủy viên

40

Trần Đức Túy

Trần Đức Anh Minh

Khánh Mỹ- PĐiền

11B7

01698799126

Trưởng ban

41

Nguyễn Thành Nguyên

Nguyễn Thi Thúy Nga

TT Phong Điền

11B7

01662889013

Phó ban

42

Hoàng Thị Thanh Hương

Trương Thị Thúy Hăng

TT Phong Điền

11B7

0989276127

Ủy viên

43

Lê Đình Hiển

Lê Đình Thiên

Phong Mỹ - PĐiền

11B8

01682325908

Trưởng ban

44

Nguyễn Thanh

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Phong An Phong Điền

11B8

 

Phó ban

45

Hoàng Đăng Hùng

Hoàng Thị Mỹ Trinh

Phong Chương- PĐiền

11B8

01695065947

Ủy viên

46

Đào Duy Trường

Đào Thị Mỹ Linh

Phong An- Phong Điền

12B1

0905164416

Trưởng ban

47

Nguyễn Ngọc Thạch

Nguyễn Ngọc Huy

TT Phong Điền

12B1

0905319266

Phó ban

48

Phạm Bá Nhơn

Phạm  Bá Huy

 

12B1

 

Ủy viên

49

Ngô Quý Chứng

Ngô QuýNam

TT Phong Điền

12B2

0914208165

Trưởng ban

50

Võ Thị Lộc

Bùi Ngọc Quỳnh Anh

TT Phong Điền

12B2

0905604881

Phó ban

51

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Quốc

TT Phong Điền

12B2

0905339205

Ủy viên

52

Nguyễn Ngọc Lâu

Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh

TT Phong Điền

12B3

01282071342

Trưởng ban

53

Nguyễn Ngọc Hiệp

Nguyễn Thị Diệu My

Đức Phú- Phong Điền

12B3

0913957451

 

Phó ban

54

Hoàng Ngọc Tân

Hoàng Ngọc Nguyễn Phước

Phong Mỹ- PĐiền

12B3

01206032910

Ủy viên

55

Nguyễn Miên

Nguyễn Thị Loan

Phong An-Phong Điền

12B4

01268216738

Trưởng ban

56

Phạm Thị  Hiền

Lê Văn Nhật Anh

Phong Thu- Phong Điền

12B4

01655684352

Phó ban

57

Nguyễn Tứ

Nguyễn Văn Tiến

Phong Chương Phong Điền

12B4

 

Ủy viên

58

Ngô Hồng Tứ

Ngô Trung Nghĩa

Phong Mỹ- Phong Điền

12B5

0987991318

Trưởng ban

59

Nguyễn Phu

NguyễnThị Mến

Phong Thu- Phong Điền

12B5

0913153916

Phó ban

60

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Đăng Tuấn Anh

TT Phong Điền

12B5

01665658016

Ủy viên

61

 

 

 

12B6

0965331927

Trưởng ban

62

 

 

 

12B6

 

Phó ban

63

 

 

 

12B6

0935415909

Ủy viên

64

Nguyễn Viết Hiếu

Nguyễn Thị Thu Thùy

Phong Thu- Phong Điền

12B7

0989709205

Trưởng ban

65

Trần Thị Hà

Phạm Thị Ngọc Trinh

Khánh Mỹ- TT.PĐiền

12B7

01202629336

Phó ban

66

Văn Đức Chủng

Văn Sĩ Den

Phong Xuân- Phong Điền

12B7

0166270875

Ủy viên

67

Nguyễn Thị Bảy

Nguyễn Thị Mai Lê

TT Phong Điền

12B8

01676750653

Trưởng ban

68

Trần Hữu Thảo

Trần Hữu Thắng

Phong Chương Pđiền

12B8

01688295857

Phó ban

69

Trần Quang Phước

Trần Quang Phú Thịnh

Phong Chương Pđiền

12B8

01697456401

Ủy viên

 

Tổng hợp từ biên bản Hội nghị PHHS đầu năm học 2015-2016 của các lớp

 Phong Điền, ngày 07 tháng 9 năm 2015

Hiệu trưởng

 

Lê Văn Phước

 

 

 

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác