''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Trung Thu
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email:
nttthu.pd@hue.edu.vn
Điện thoại:
0962.260605
Địa chỉ:
Xuân Diệu, TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 6465

Các tin khác