''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Hội LHTN Việt Nam

Hội LHTN Việt Nam

Cập nhật lúc : 16:14 29/11/2014  

HỘI LHTN VIỆT NAM TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN - NK: 2014-2019

    HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN PHONG ĐIỀN

ỦY BAN HỘI LHTN TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN HỘI KHÓA III

NHIỆM KỲ: 2014 – 2019

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

CHI HỘI

CHỨC VỤ

1

Trần Văn

Chương

1990

Giáo viên

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

1987

Giáo viên

Phó chủ tịch

3

Trần Thị Ngọc

Bích

1985

Giáo viên

Uỷ Viên

4

Lê Thị Phương

Thủy

1989

Giáo viên

Uỷ Viên

5

Đoàn Trần Thế

Nhân

1987

Giáo viên

Uỷ Viên

6

Lương Thị Thanh

Thảo

1989

Giáo viên

Uỷ Viên

7

Diệp Nguyễn Minh

Phương

2000

10B1

Uỷ Viên

8

Nguyễn Đức Nguyên

Thông

1999

11B1

Uỷ Viên

9

Võ Thu

Uyên

1999

11B2

Uỷ Viên

10

Văn Thị Ngọc

Trâm

1998

12B1

Uỷ Viên

11

Hồ Thị Thanh

Tuyền

1998

12B2

Uỷ Viên

12

Đào Văn

Hưởng

2000

10B7

Uỷ Viên

 

 

TM. ỦY BAN HỘI LHTN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Chương

 

Số lượt xem : 5329