''

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Hội LHTN Việt Nam

Hội LHTN Việt Nam

Cập nhật lúc : 16:14 29/11/2014  

HỘI LHTN VIỆT NAM TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN - NK: 2014-2019

    HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN PHONG ĐIỀN

ỦY BAN HỘI LHTN TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN HỘI KHÓA III

NHIỆM KỲ: 2014 – 2019

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

CHI HỘI

CHỨC VỤ

1

Trần Văn

Chương

1990

Giáo viên

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

1987

Giáo viên

Phó chủ tịch

3

Trần Thị Ngọc

Bích

1985

Giáo viên

Uỷ Viên

4

Lê Thị Phương

Thủy

1989

Giáo viên

Uỷ Viên

5

Đoàn Trần Thế

Nhân

1987

Giáo viên

Uỷ Viên

6

Lương Thị Thanh

Thảo

1989

Giáo viên

Uỷ Viên

7

Diệp Nguyễn Minh

Phương

2000

10B1

Uỷ Viên

8

Nguyễn Đức Nguyên

Thông

1999

11B1

Uỷ Viên

9

Võ Thu

Uyên

1999

11B2

Uỷ Viên

10

Văn Thị Ngọc

Trâm

1998

12B1

Uỷ Viên

11

Hồ Thị Thanh

Tuyền

1998

12B