Thứ Hai, 17/12/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- Từ 17 đến 20/12 GVBM tiếp tục ôn thi HKI, những môn không thi tập trung GVBM tự tổ chức thi đến 20/12

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- T. Hưởng dự hội nghị khuyến học

Thứ Ba, 18/12/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- 8h, T. Dũng dự tổng kết công tác ATGT-PCTP tại sở

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- 14h T. Dũng dự hội nghị TV tại tỉnh

Thứ Tư, 19/12/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- 8h, C. Thu, C. Hường dự hội nghị triển khai đánh giá chuẩn HT, PHT, GV và nhận đề thi HKI tại sở

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

Thứ Năm, 20/12/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- Hạn cuối GVCN nộp hồ sơ đề nghị kỷ luật HS trong HKI về tại Đoàn trường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- T. Thưởng nộp báo cáo góp ý tập thể BTV cho huyện uỷ

Thứ Sáu, 21/12/2018

Buổi sáng

- T. Phước dự họi nghị tập huấn tại Nghệ An đến ngày 25/12

- Khối 12 thi HKI theo kế hoạch của sở

Buổi chiều

- Khối chiều nghỉ học để thi HKI theo kế hoạch của CM

Thứ Bảy, 22/12/2018

Buổi sáng

- Khối 12 thi HKI theo kế hoạch của sở

- Công đoàn tặng quà cho CB-GV-NV trong diện chính sách nhân dịp 22/12

Buổi chiều

- Khối chiều nghỉ học để thi HKI theo kế hoạch của CM