Thứ Hai, 22/04/2019

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học

- Khối 11 thi Nghề THPT

Buổi chiều

- Học sinh nghỉ học

- Khối 11 thi Nghề THPT

Thứ Ba, 23/04/2019

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

Thứ Tư, 24/04/2019

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- C. Thu và Đoàn trường là báo cáo  về " Bạo lực học đường" theo cv 856 để nộp sở trước ngày 24/4/2019

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- Sau tiết 7, họp chi bộ

Thứ Năm, 25/04/2019

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- 13h30 tổ Lý - Tin - CN tổ chức dạy học trải nghiệm tại trường cao đẳng công nghiệp Huế, Bộ môn lý- Cn cho HS khối 11 (10 hs/lớp)

- Sau tiết 8, Họp Tổ CM, ngoài nội dung thường kỳ, các tổ trưởng tiến hành kiểm tra công vụ tổ viên theo cv 874, sau kiểm tra nộp biên bản cho hiệu trưởng

Thứ Sáu, 26/04/2019

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- Hạn cuối văn thư nộp báo cáo CSVC thi THPT Quốc gia

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

Thứ Bảy, 27/04/2019

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

Chủ Nhật, 28/04/2019

Buổi sáng

7h00, CB-GV-NV và học sinh ra quân lao động vệ sinh cơ quan theo kế hoạch Ngày Chủ Nhật Xanh