''

Ngày 16 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » HOẠT ĐỘNG GDNGLL

HOẠT ĐỘNG GDNGLL

Cập nhật lúc : 09:44 03/10/2016  

KE HOACH HD GDNGLL NAM 2016-2017

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

           

Số :     / KH-THPTPĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                      Phong Điền, ngày   tháng 9 năm 2016

 

                                                KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Năm học : 2016 - 2017

 

     Căn cứ công văn số 1736/BC-SGDĐT ngày 03/8/2016 của Sở GD&ĐT về tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017;

     Căn cứ quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

     Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường,

      Trường THPT Phong Điền xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường năm học 2016-2017 như sau :

 

I. YÊU CẦU:

-  Phù hợp với quan điểm của Đảng, pháp luật nhà nước, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở và Bộ GD&ĐT.

-  Đảm bảo sự chỉ đạo của BGH, Chi bộ trong tất cả các hoạt động.

-  Đảm bảo tính thống nhất, toàn diện, hiệu quả trong các hoạt động.

-  Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng.

II.MỤC TIÊU :

-  Góp phần củng cố khắc sâu các kiến thức cho học sinh.

-  Nâng cao khả năng vận dụng các kiến thức vào thực tế, năng lực hoạt động xã hội, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện.

-  Bồi dưỡng ý thức tập thể, tinh thần hợp tác, thái độ tự giác tham gia các hoạt động.

-  Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn trường.

III.NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG:

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

ĐỐI TƯỢNG

LỰC LƯỢNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Tháng 8+ 9/2016: Chủ điểm: Chào mừng năm học mới

1       

- Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV

Cuối tháng 8

Học sinh toàn trường

Đoàn trường

2       

- Lao động vệ sinh, dâng hương Đền liệt sĩ huyện

Đầu tháng 9

2 lớp

Đoàn trường

3       

- Tổ chức Khai giảng năm học mới (Lễ - Hội)

Đầu tháng 9

CB,GV,NV,HS toàn trường

Đoàn trường, Công đoàn

4       

- Phát động thi đua chào mừng các kỳ Hội nghị, Đại hội trong trường

Đầu tháng 9

CB,GV,NV,HS toàn trường

Đoàn trường, Công đoàn

5       

- Học tập pháp luật, luật ATGT

Đầu tháng 9

Học sinh, CB-GV-NV

Ban HĐNGLL, Công an Huyện

6       

- Phát động chiến dịch Giáo dục Môi trường

Thường xuyên

HS toàn trường

Ban HĐNGLL

7       

- Tập huấn nghiệp vụ, sinh hoạt chính trị (Đại hội Chi Đoàn, Lớp)

 

BCS lớp, Đoàn

Đoàn trường

8       

-Các hoạt động ổn định nề nếp dạy học, vệ sinh môi trường.

Thường xuyên

HS toàn trường

Ban thi đua-nền nếp, Tổ TD-GDQP-AN.

8

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động CLB, đội, nhóm: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ

Thường xuyên

Thành viên CLB

Đoàn trường

9

- Ngoại khóa HĐ GDNGLL tháng 9 theo chủ đề.

Cuối tháng 9

Các lớp

Ban HĐNGLL, GVCN

10

- Tổng kết thi đua tháng 9

 

 

Ban thi đua

Tháng 10/2016: Chủ điểm: Dạy tốt học tốt

1       

- Tổ chức Đại hội Đoàn trường

 

Đoàn viên

Đoàn trường

2       

- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày Hội LHTN ViệtNam15 – 10, Phụ nữ ViệtNam20-10

 

Các lớp

Ban thi đua

3       

-Vận động xanh hóa phòng học, trang trí lớp học.

 

Các lớp

Ban thi đua

4       

- Triển khai các cuộc vận động xã hội, nhân đạo.

 

 

Hội CTĐ,

Đoàn trường.

5       

- Tổ chức giải cầu lông học sinh truyền thống

 

Các lớp

Đoàn trường

6       

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động CLB, đội, nhóm: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ

Thường xuyên

Thành viên CLB

Đoàn trường

7       

- Ngoại khóa HĐ GDNGLL tháng 10

 

Các lớp

Ban HĐNGLL, GVCN

8       

- Tổng kết thi đua tháng 10.

 

 

 

Tháng 11/2016: Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo

1       

- Phát động thi đua tháng chào mừng ngày NGVN 20-11

Đầu tháng

Toàn trường

Đoàn trường, Công đoàn

2       

- Thi làm báo tường hoặc cắm hoa chào mừng 20-11

Giữa tháng

HS toàn trường

Đoàn trường

3       

- Giải bóng chuyềnNamhọc sinh

Giữa tháng

HS nam

Tổ TD-GDQP-AN.

4       

- Kỷ niệm ngày Nhà giáo ViệtNam20-11

20-11

Toàn trường

Công đoàn, Đoàn trường

5       

- Tập huấn nghiệp vụ Đoàn.

 

BCH CĐ

Đoàn trường

6       

Ngoại khóa toàn trường

 

HS toàn trường

Liên tổ xã hội

7       

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động CLB, đội, nhóm: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ

Thường xuyên

Thành viên CLB

Đoàn trường

8       

- Ngoại khóa HĐ GDNGLL tháng 11

 

Các lớp

Ban HĐNGLL, GVCN

9       

- Sơ kết thi đua đợt I

 

 

Ban thi đua

Tháng 12/2016: Chủ điểm: Đền ơn đáp nghĩa

1       

-Phát động  phong trào thi đua đợt II

Đầu tháng

Toàn trường

Đoàn trường, Công đoàn

2       

-Tổ chức nói chuyện truyền thống về QĐND, thăm và tặng quà gia đình cách mạng

 

HS toàn trường

Ban HĐNGLL

 

3       

- Lao động vệ sinh, dâng hương Đền liệt sĩ huyện

Giữa tháng

2 lớp

Đoàn trường

4       

Giải Việt Dã truyền thống của nhà trường (chuẩn bị để tham gia giải Huyện)

 

Toàn trường

Đoàn trường, Tổ TD-GDQP-AN.

5       

-Vận động thực hiện nghiêm nền nếp thi cử

 

HS toàn trường

GVCN,

Đoàn trường

6       

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động CLB, đội, nhóm: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ

Thường xuyên

Thành viên CLB

Đoàn trường

7       

- Ngoại khóa HĐ GDNGLL tháng 12 thoeo chủ đề

 

Các lớp

Ban HĐNGLL, GVCN

8       

-Tổng kết thi đua tháng 12

 

 

 

Tháng 01/2017: Chủ điểm: Truyền thống Học sinh, Sinh viên

1       

-Phát động  phong trào thi đua

Đầu tháng

HS toàn trường

Đoàn trường, Công đoàn

2       

-Tiếp tục đẩy mạnh chương trình rèn luyện đoàn viên

 

ĐV-TN toàn trường

Đoàn trường, Chi đoàn GV

3       

-Hội nghị học tốt trong học sinh

 

 

Ban HĐNGLL

GVCN

4       

-Kỷ niệm ngày HSSV 09/01

 

HS toàn trường

Đoàn trường

5       

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động CLB, đội, nhóm: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ

Thường xuyên

Thành viên CLB

Đoàn trường

6       

Ngoại khóa HĐ GDNGLL tháng 1 theo chủ đề

Cuối tháng

Các lớp

Ban HĐNGLL, GVCN

7       

-Tổng kết thi đua tháng 01

 

Toàn trường

Ban thi đua

Tháng 02/2017: Chủ điểm: Mừng Đảng Mừng Xuân

1       

-Phát động  phong trào thi đua

Đầu tháng

Toàn trường

Ban thi đua

2       

- Lao động vệ sinh, dâng hương Đền liệt sĩ huyện

Đầu tháng

2 lớp

Đoàn trường

3       

-Kỷ niệm ngày thành lập Đảng  03/2

 

Toàn trường

Các tổ chức, đoàn thể

4       

-Sinh hoạt tư tưởng: Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

GV, HS toàn trường

Công đoàn, Đoàn trường

5       

-Tham gia Tết trồng cây

 

 

Ban LĐ-VSMT

6       

-Hội nghị công tác chủ nhiệm

 

 

Nhà trường

7       

-Tập huấn công tác Đoàn, Hội

 

BCH CĐ

Đoàn trường

8       

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động CLB, đội, nhóm: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ

Thường xuyên

Thành viên CLB

Đoàn trường

9       

Ngoại khóa HĐ GDNGLL tháng 2 theo chủ đề

 

Các lớp

Ban HĐNGLL, GVCN

10  

-Tổng kết thi đua tháng 02

 

 

Ban thi đua

Tháng 03/2017: Chủ điểm: Tuổi trẻ với quê hương đất nước

1       

-Phát động  phong trào thi đua thực hiện Tháng thanh niên

Đầu tháng

HS toàn trường

Đoàn trường, Công đoàn

2       

-Tổ chức hoạt động cho học sinh nữ

 

HS toàn trường

Tổ TD-GDQP-AN

3       

- Lao động vệ sinh, dâng hương Đền liệt sĩ huyện

Giữa tháng

2 lớp

Đoàn trường

4       

-Ngoại  khóa toàn trường

 

HS toàn trường

Liên tổ Tự nhiên.

5       

-Hoạt động chào mừng ngày 8/3 và

86 năm thành lập Đoàn 26/3

 

GV, HS

Công đoàn, đoàn trường

6       

- Công diễn văn nghệ chào mừng 26/3

 

GV, HS

Ban HĐGDNGLL

7       

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động CLB, đội, nhóm: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ

Thường xuyên

Thành viên CLB

Đoàn trường

8       

Ngoại khóa HĐ GDNGLL tháng 3 theo chủ đề

 

Các lớp

Ban HĐNGLL, GVCN

9       

-Tổng kết thi đua tháng 03

 

Toàn trường

Ban thi đua

Tháng 04/2017: Chủ điểm: Thế giới hòa bình

1       

-Phát động  phong trào thi đua

Đầu tháng

Toàn trường

Đoàn trường, Công đoàn

2       

-Vận động học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

GV, HS

Đoàn trường, Công đoàn

3       

- Lao động vệ sinh, dâng hương Đền liệt sĩ huyện

Cuối tháng

2 lớp

Đoàn trường

4       

-Hoạt động kỷ niệm ngày 30/4

 

GV, HS

Đoàn trường, Công đoàn

5       

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động CLB, đội, nhóm: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ

Thường xuyên

Thành viên CLB

Đoàn trường

6       

- Ngoại khóa HĐ GDNGLL tháng 4 theo chủ đề

 

Các lớp

Ban HĐNGLL, GVCN

7       

-Tổng kết thi đua tháng 04

 

 

Ban thi đua

Tháng 05/2017: Chủ điểm: Bác Hồ kính yêu

1       

-Phát động  phong trào thi đua

Đầu tháng

Toàn trường

Đoàn trường, Công đoàn

2       

-Kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5

 

GV,HS

Ban HĐGDNGLL

3       

-Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

GV,HS

Đoàn trường, Công đoàn

4       

-Vận động  xây dựng Công trình thanh niên (Lưu niệm)

 

HS12, các tổ CM

Đoàn trường, Công đoàn

5       

- Lao động vệ sinh, dâng hương Đền liệt sĩ huyện

Giữa tháng

2 lớp

Đoàn trường

6       

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động CLB, đội, nhóm: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ

Thường xuyên

Thành viên CLB

Đoàn trường

7       

Lễ tri ân trưởng thành – Khi tôi 18

 

Học sinh khối 12

Ban HĐGDNGLL

8       

Ngoại khóa HĐ GDNGLL tháng 5 theo chủ đề

 

Các lớp

Ban HĐNGLL, GVCN

9       

-Tổng kết thi đua tháng 05 và cả năm học 2016 - 2017

 

Toàn trường

Ban thi đua

Tháng 6,7,8/2017: Chủ điểm:Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

1       

-Triển khai kế hoạch hoạt động hè

 

ĐV, TN

Đoàn Trường,

Ban HĐNGLL

2       

-Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2017

 

ĐV,TN tình nguyện

Đoàn trường

           

 

 

 Nơi nhận:

-         Sở GD&ĐT (để b/c);

-         Thành viên Ban HĐGDNGLL;

-         Website trường;

-         Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trung Thu