''

Ngày 16 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » HOẠT ĐỘNG GDNGLL

HOẠT ĐỘNG GDNGLL

Cập nhật lúc : 09:47 12/12/2016  

KE HOACH HDDNGLL THANG 12

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phong Điền, ngày 30  tháng 11  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP,

LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP THÁNG 12/2015

Chủ điểm:    

                                                           “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC:

- Học sinh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hiểu biết và nắm vững truyền thống về QĐND Việt Nam; đồng thời tích cực, chủ động, sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, địa phương tổ chức; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Rèn kỹ năng xác định giá trị bản thân; kỹ năng trình bày suy nghĩ cá nhân; kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến của bản thân về chủ đề hoạt động; kỹ năng biết bình luận vấn đề; kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, về các hoạt động xây dựng địa phương; kỹ năng trình bày suy nghĩ về nhiệm vụ của thanh niên trong việc bảo vệ Tổ quốc; bình luận tìm kiếm và xử lí thông tin, tìm kiếm các lựa chọn về bảo vệ Tổ quốc.

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

  1. 1.      Ban HĐGDNGLL :

+  Ôn lại truyền thống ngày QĐNDVN trong giờ chào cờ, thăm và tặng quà gia đình cách mạng.

+ Lao động vệ sinh, dâng hương đền Liệt sĩ.

+ Thống kê công tác xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm học, cụ thể cho từng tháng về HĐGDNGLL, hướng nghiệp, dạy nghề.

+ Duyệt kế hoạch tháng 12, phân công kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc tổ chức HĐGDNGLL của các lớp.

+ Phân công trực Ban quản lý nền nếp, ổn định nền nếp trực ban hàng ngày của lớp trực. Ban thi đua tập huấn nội dung trực ban cho GVCN và học sinh.

+ Tăng cường quản lý học sinh khi đến trường, yêu cầu có sự kết hợp tốt giữa Đoàn trường, Ban quản lý nền nếp, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên đứng lớp và toàn thể CB-GV- NV trong nhà trường.

 + Sơ kết hoạt động tháng 11, triển khai hoạt động tháng 12/2016.

+ Phát động đợt thi đua thứ II trước cờ cho toàn trường

+ Triển khai nội qui thi HKI.

2. GVCN:

+ Xây dựng kế hoạch tháng 12, dự kiến nội dung, hình thức và thời gian tổ chức thực hiện.

+ Thực hiện nghiêm túc sự phân  công, điều động của nhà trường về lao động và các công việc khác.

+ Triển khai nội qui thi HK

3. Hoạt động tại lớp:

+ Khối 10: Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần xây dựng đất nước; Báo cáo về tìm hiểu hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương.

 + Khối 11: Diễn đàn thanh niên : “ Vai trò của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ”.

+ Khối 12: Thảo luận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và hoạt động của thanh niên chúng ta; Tìm hiểu luật nghĩa vụ quân sự.

- Yêu cầu: Các lớp lên kế hoạch sau đó gửi báo cáo về BCH Đoàn trường trước khi tổ chức. BCH Đoàn trường lên kế hoạch cử đoàn viên chi đoàn giáo viên đi dự và đánh giá nhận xét hoạt động của các lớp.

+ Tiến hành đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng 11 và nộp về cho Ban thi đua.

 

 5. Dạy nghề - Lao động - Hướng nghiêp:

 

- Tiếp tục tiến hành hợp đồng GV dạy nghề cho học sinh theo chương trình.

- BGH đảm trách công tác hướng nghiệp cho học sinh.

- Phân công các lớp lao động vệ sinh phong quang trường lớp thường xuyên đảm bảo vệ sinh học đường (có bảng phân công riêng).

- Các lớp tiến hành vệ sinh phòng học lớp học đảm bảo thoáng mát, thân thiện.

 

 

Nơi nhận :

-         Ban giám hiệu;

-         Ban HĐGDNGLL;

-         Các lớp;

-         Lưu VP, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN HĐGDNGLL

 

 

                Nguyễn Thị Trung Thu