''

Ngày 16 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » HOẠT ĐỘNG GDNGLL

HOẠT ĐỘNG GDNGLL

Cập nhật lúc : 15:16 03/04/2017  

KẾ HOẠCH NGLL THÁNG 4

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Phong Điền, ngày 01  tháng 04  năm 2017

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP,

LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP THÁNG 04/2017

Chủ đề hoạt động:      “THẾ GIỚI HÒA BÌNH” 

  1. I.                  MỤC TIÊU

  -  Giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa quan trọng và giáo dục thái độ, ý thức chung sống hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Có suy nghĩ rõ ràng và đúng đắn về hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong giai đoạn hiện nay.

- Rèn kỹ năng tự tin khi trình bày, tham gia diễn đàn; kỹ năng bình luận; kỹ năng trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ hòa bình, về một thế giới hòa bình, ổn định và hợp tác; kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, tìm kiếm các lựa chọn về việc bảo vệ hòa bình, thông tin về các hoạt động của Việt Nam trong khu vực và thế giới; kỹ năng phản hồi/lắng nghe tích cực ý kiến của người khác về  việc bảo vệ hòa bình và trách nhiệm của thanh niên HS.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

  1. 1.     Ban HĐGDNGLL :

+ Tổng kết Hội trại; tổng kết đợt thi đua

+ Hoàn thành hồ sơ và phân công giáo viên coi thi nghề phổ thông.

+ Duyệt kế hoạch tháng 4, phân công kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc tổ chức HĐGDNGLL của các lớp.

+ Chuẩn bị và tiến hành hội thảo công tác GVCN.

+ Tăng cường quản lý học sinh khi đến trường, yêu cầu có sự kết hợp tốt giữa Đoàn trường, Ban quản lý nền nếp, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên đứng lớp và toàn thể CB-GV- NV trong nhà trường.

- Chào cờ toàn trường, triển khai công tác tháng 4; chương trình Giáo dục tập thể tháng 4 và hoạt động chào mừng ngày giải phóng đấtt nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 (có kế hoạch riêng)

2. GVCN lớp và các lớp

+ Xây dựng kế hoạch tháng 04, dự kiến nội dung, hình thức và thời gian tổ chức thực hiện.

+ Thực hiện nghiêm túc sự phân công, điều động của nhà trường về lao động và các công việc khác.

3.  Nội dung hoạt động lớp:

Khối 10: Tìm hiểu ý nghĩa của hòa bình - hữu nghị - hợp tác; Tọa đàm "Hãy hợp tác cùng nhau".

Khối 11: Thảo luận chuyên đề: “Thanh niên góp phần bảo vệ hòa bình”.

Khối 12: Diễn đàn thanh niên: "Vì một thế giới hòa bình, ổn định và hợp tác"; Tìm hiếu về một vài hoạt động của ViệtNam trong khối ASEAN.

- Yêu cầu: Các lớp lên kế hoạch sau đó gửi báo cáo về BCH Đoàn trường trước khi tổ chức. BCH Đoàn trường lên kế hoạch cử đoàn viên chi đoàn giáo viên đi dự và đánh giá nhận xét hoạt động của các lớp.

+ Tiến hành đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng 03 và nộp về cho Ban thi đua.

  5. Dạy nghề - Lao động - Hướng nghiêp:

 - Tiếp tục tiến hành hợp đồng GV dạy nghề cho học sinh theo chương trình và ôn thi, tham dự thi nghề phổ thông theo kế hoạch.

- BGH đảm trách công tác hướng nghiệp cho học sinh.

- Phân công các lớp lao động vệ sinh phong quang trường lớp thường xuyên đảm bảo vệ sinh học đường (có bảng phân công riêng).

- Các lớp tiến hành vệ sinh phòng học lớp học đảm bảo thoáng mát, thân thiện.

Nơi nhận :

-         Ban giám hiệu

-         Ban HĐGDNGLL;

-         Các lớp;

-         Lưu VP, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN HĐGDNGLL

 

Nguyễn Thị Trung Thu