''

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » HOẠT ĐỘNG GDNGLL

HOẠT ĐỘNG GDNGLL

Cập nhật lúc : 14:26 11/02/2017  

KH HĐNGLL T2/2017

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Phong Điền, ngày 28  tháng 01  năm 2017

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP,LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP THÁNG 02/2017

Chủ đề:                           “MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN”

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC:

          - Giáo dục lí tưởng cách mạng cho học sinh; học sinh tin tưởng vào đường lối cách mạng và chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát động phong trào thi đua mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới.

          - Rèn kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực; kỹ năng tìm kiếm các lựa chon để giải quyết vấn đề; kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng của bản thân về chủ đề hùng biện; kỹ năng quản lí thời gian khi tham gia hùng biện; kỹ năng xác định giá trị bản thân khi tham gia vào tọa đàm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

  1. 1.     Ban HĐGDNGLL :

+Phát động phong trào thi đua thực hiện tháng Thanh niên.

+ Tham gia Tết trồng cây do Huyện tổ chức.

+ Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02.

+ Duyệt kế hoạch tháng 2, phân công kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc tổ chức HĐGDNGLL của các lớp.

+ Tăng cường quản lý học sinh khi đến trường, yêu cầu có sự kết hợp tốt giữa Đoàn trường, Ban quản lý nền nếp, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên đứng lớp và toàn thể CB-GV-NVtrong nhà trường.

+ Tổ chức gặp mặt, hướng dẫn SVTT làm việc và học tập nghiệp vụ tại nhà trường.

+ Tham dự “Ngày thơ Việt Nam tổ chức tại trường

2. GVCN lớp và các lớp

+ Xây dựng kế hoạch tháng 02, dự kiến nội dung, hình thức và thời gian tổ chức thực hiện.

+ Thực hiện nghiêm túc sự phân công, điều động của nhà trường về lao động và các công việc khác.

3.  Nội dung hoạt động lớp:

- Yêu cầu: Các lớp lên kế hoạch sau đó gửi báo cáo về BCH Đoàn trường trước khi tổ chức. BCH Đoàn trường lên kế hoạch cử đoàn viên chi đoàn giáo viên đi dự và đánh giá nhận xét hoạt động của các lớp.

+ Tiến hành đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng 01 và nộp về cho Ban thi đua. .

 4. Dạy nghề - Lao động - Hướng nghiêp:

- BGH đảm trách công tác hướng nghiệp cho học sinh; cùng trung tâm dạy nghề quản lý học sinh học nghề sau Tết.

- Phân công các lớp lao động vệ sinh phong quang trường lớp thường xuyên đảm bảo vệ sinh học đường (có bảng phân công riêng).

- Các lớp tiến hành vệ sinh phòng học lớp học đảm bảo thoáng mát, thân thiện.

Nơi nhận :

-         Ban giám hiệu;

-         Ban HĐGDNGLL;

-         Các lớp;

-         Lưu VP, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN HĐGDNGLL

 

 

 

  Nguyễn Thị Trung Thu