''

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » HOẠT ĐỘNG GDNGLL

HOẠT ĐỘNG GDNGLL

Cập nhật lúc : 09:56 13/10/2018  

KH HĐNGLL THÁNG 10/2018

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Phong Điền, ngày 01  tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP,

 LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP

  Tháng 10/2018

Chủ điểm : “Dạy tốt học tốt”

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC:

- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày LHTN ViệtNam15-10 và ngày phụ nữ ViệtNam20-10; Rèn luyện các kỹ năng thông qua các hoạt động;

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ của cá nhân, kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống, kỹ năng kiểm soát trong quan hệ hàng ngày, kỹ năng xác định giá trị bản thân, tự tin khi tham gia các diễn đàn, kỹ năng phản hồi, lẵng nghe tích cực ý kiến trình bày của người khác.

II. Hoạt động NGLL :

 

1.     Ban HĐGDNGLL :

+ Tổ chức Đại hội Đoàn trường nhiệm ki 2018-2019.

+ Tuyên truyền về nội dung “ Tuần lễ học tập suốt đời”.

+ Tổ chức và lên KH tham gia cuộc thi “ Hội thi tìm hiểu về pháp luật ATGT trong học đường 2018”

+ Tổ chức giải cầu lông truyền thống.

+ Thống kê công tác xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm học, cụ thể cho từng tháng về HĐGDNGLL, hướng nghiệp, dạy nghề.

+ Khám sức khỏe cho HS.

+ Duyệt kế hoạch tháng 10, phân công kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc tổ chức của các lớp.

+ Phân công trực Ban quản lý nền nếp, ổn định nền nếp trực ban hàng ngày của lớp trực. Ban thi đua tập huấn nội dung trực ban cho GVCN và học sinh.

+ Tăng cường quản lý học sinh khi đến trường, yêu cầu có sự kết hợp tốt giữa Đoàn trường, Ban quản lý nền nếp, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên đứng lớp và toàn thể CB-GV- NV trong nhà trường.

2. GVCN và các lớp :

+ Xây dựng kế hoạch ngoại khóa HĐ NGLL tháng 10, dự kiến nội dung, hình thức và thời gian tổ chức thực hiện.

+ Thực hiện nghiêm túc sự phân  công, điều động của nhà trường về lao động và các công việc khác.

+ Tiến hành đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng 10 và nộp về cho Ban thi đua .

3. Dạy nghề - Lao động - Hướng nghiêp:

- Theo dõi và quản lí học sinh học nghề.

- BGH đảm trách công tác hướng nghiệp cho học sinh.

- Phát động phong trào xxaay dựng Trường học Xanh-Sạch-Đẹp- Không rác thải.

 -Phân công các lớp lao động vệ sinh phong quang trường lớp thường xuyên đảm bảo vệ sinh học đường (có bảng phân công riêng).

- Các lớp tiến hành vệ sinh phòng học và trang trí lại lớp học đảm bảo thoáng mát, thân thiện.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN HĐGDNGLL

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thị  Trung Thu