''

Ngày 16 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » HOẠT ĐỘNG GDNGLL

HOẠT ĐỘNG GDNGLL

Cập nhật lúc : 14:42 11/09/2018  

KH HĐNGLL THÁNG 8+9

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Phong Điền, ngày 30  tháng 8  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP,

 LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP

  Tháng8+ 9/2018

Chủ điểm : “Chào mừng năm học mới”

1. Hoạt động NGLL :

 

 *Ban HĐGDNGLL :

+ Tổ chức tuần sinh hoạt công dân- HSSV.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm học, cụ thể cho từng tháng về HĐGDNGLL, hướng nghiệp, dạy nghề.

+ Tổ chức tập huấn cho các giáo viên chủ nhiệm, các lớp trưởng, các bí thư chi đoàn về công tác tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

+ Duyệt kế hoạch cả năm và kế hoạch tháng 9 của các lớp.

+ Phân công kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc tổ chức của các lớp.

+ Phối hợp với Đoàn trường triển khai học tập điều lệ trường phổ thông, nội quy của Trường cho học sinh, GVCN triển khai trong giờ sinh hoạt thứ bảy.

+ Phân công trực Ban quản lý nền nếp, ổn định nền nếp trực ban hàng ngày của lớp trực. Ban thi đua tập huấn nội dung trực ban cho GVCN và học sinh.

+ Phối hợp với Phòng CSGT Tỉnh và Công an Huyện Phong Điền tổ chức học luật an toàn giao thông và luật phòng chống tội phạm cho toàn thể GV-HS, ký cam kết ( 05/9/2018).

+ Tăng cường quản lý học sinh khi đến trường, yêu cầu có sự kết hợp tốt giữa Đoàn trường, Ban quản lý nền nếp, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên đứng lớp và toàn thể CB-GV- NV trong nhà trường.

+ Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới (có kế hoạch cụ thể ).

+ Phát động thi đua chào mừng các kỳ Hội Nghị, Đại hội trong nhà trường.

+ Tổ chức cho học sinh tham gia các CLB: Phát thanh, Tình nguyện, Văn nghệ.

+ Phối hợp với Tổ TD-GDQP tổ chức HKPĐ Trường.

+ Tuyên truyền Biển đảo Việt Nam; phối hợp với Sở Thủy Sán tổ chức ngoại khoasd “ Rung Chuông Vàng”( có KH riêng)

 * GVCN và các lớp :

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm học, từng học kỳ và từng tháng nộp cho Ban HĐGDNGLL chậm nhất 15/9.

+ Xây dựng kế hoạch tháng 9, dự kiến nội dung, hình thức và thời gian tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức cho học sinh học tập nội quy nhà trường, quy định đối với học sinh (theo Điều lệ trường TH) vào giờ sinh hoạt.

+ Thực hiện nghiêm túc sự phân  công, điều động của nhà trường về lao động và các công việc khác.

2. Dạy nghề - Lao động - Hướng nghiêp:

 

- Xây dựng kế hoạch Dạy nghề, lao động, hướng nghiệp

- Tiến hành hợp đồng GV dạy nghề cho học sinh theo chương trình.

- BGH đảm trách công tác hướng nghiệp cho học sinh.

-Lao động vệ sinh dâng hương đền liệt sĩ.

- Phân công các lớp lao động vệ sinh phong quang trường lớp thường xuyên đảm bảo vệ sinh học đường (có bảng phân công riêng).

- Các lớp tiến hành vệ sinh phòng học và trang trí lại lớp học đảm bảo thoáng mát, thân thiện.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN HĐGDNGLL

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trung Thu