mua bán dan piano tại tphcm chuyên bán dan piano yamaha và làm cua sat dep tại tphcm sua tang cosua tang can nhãn hiệu sữa tăng cân whey protein đồng thời là thương hiệu ong nhua cao cấp chuyên bán mat ong rung nguyen chat tại tphcm giới thiệu trung tam the duc the hinh cung cấp các loại bep cong nghiep nhà hàng

tranh dep

ban ghe nhua gia may

bán laptop cũ mua laptop cũ hoc phat am tieng anh

ban xe lexus es350

viec lam them tai dong nai

viec lam them tai can tho

may cat sat makita

suc khoe lam dep

ban laptop cu gia re tphcm

ban laptop cu

bi quyet lam dep

bao phu nu | mat ong rung nguyen chat

game hay cho android

cho thue xe tai

''

Ngày 28 tháng 11 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hội Chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 10:45 29/09/2013  

Kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ Tháng 9 Năm 2012

quyết định khen thưởng hội nghị năm học 13-14

HỘI CHỮ THẬP HUYỆN PHONG ĐIỀN

HỘI CTĐ THPT PHONG ĐIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 18  /QĐ-BCH

 

Phong Điền, ngày … tháng 10 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Chữ thập đỏ năm học : 2012-2013

 

 
   

 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 

Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-BNV ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam số 548/HD-TƯHCTĐ ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Trung ương Hội;

Căn cứ kết quả phiên họp của BCH Hội Chữ thập đỏ trường ngày 25 tháng 09 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào Hội Chữ Thập đỏ của nhà trường năm học  2012-2013:

1-     Tập thể Chi hội 11B3                     năm học 2013-2014

2-     Tập thể Chi hội 12B1                      năm học 2013-2014

3-     Tập thể Chi hội 12B4                      năm học 2013-2014

4-     Đồng chí Nguyễn Huy Cường                            Chi hội Giáo viên

5-     Đồng chí Hà Thị Thủy                                       Chi hội Giáo viên

6-     Đồng chí  Nguyễn Thị Phương Thủy                 Chi hội Giáo viên

          Điều 2. Các tập thể, cá nhân và các bộ phận liên quan tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

  - Nh­­ư điều1;

  - L­­ưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                               Đoàn Văn Tiến