''

Ngày 26 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 19:19 02/05/2021  

Tuần 18 năm 2021
Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(03/05/2021)

- Dạy học bình thường

Thứ Ba
(04/05/2021)

- Dạy học bình thường

Thứ Tư
(05/05/2021)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

Thứ Năm
(06/05/2021)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

Thứ Sáu
(07/05/2021)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

Thứ Bảy
(08/05/2021)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

Chủ Nhật
(09/05/2021)