''

Ngày 16 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 16:21 18/05/2019  

Tuần 21 năm 2019
Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/05/2019)

Tiết chào cờ học sinh khối 12 nghe ban giám hiệu phổ biến quy chế thi tốt nghiệp căn dặn một số vấn đề về ôn thi tốt nghiệp

Sao tiết chào cờ khối 11 dạy học bình thường. Khối 12 dạy học ôn thi tốt nghiệp cho số học sinh đã đăng ký

Văn thư đi sợ và một cửa để nộp kế hoạch nhân sự và nhận các giấy chứng nhận

Ban giám hiệu duyệt hạnh kiểm em khối 10 Thầy Hưởng, khối 11 cô Thu

6 tiết 2 trường tổ chức cho lớp trưởng Bí thư Ba khối góp ý cho các hoạt động của trường tại phòng công nghệ

Dạy học bình thường

Giáo viên chủ nhiệm khối 10 khối 11 nộp báo cáo hai mặt của lớp cho văn phòng gửi giấy mời họp phụ huynh học sinh

Thứ Ba
(21/05/2019)

Nghỉ dạy học

7:30 liên tịch ban giám hiệu đoàn trường hợp với giáo viên chủ nhiệm xét thi đua các lớp

 9:30 họp hội đồng sư phạm góp ý ban giám hiệu sau đó các tổ hợp xét thi đua tổ kiểm kê thiết bị dạy học của tổ tổng kết Tổ

8:30 họp liên tịch mở rộng xét đơn thuyên chuyển công tác

Nghỉ dạy học

Các tổ tiếp tục họp tổ cuối năm họp xong nộp lại các biên bản cho hiệu trưởng

Giáo viên chủ nhiệm nhận báo cáo của trường chuẩn bị nội dung của lớp để họp phụ huynh học sinh

Thứ Tư
(22/05/2019)

Khối 11 dạy học bình thường khối 12 dạy ôn thi tốt nghiệp theo thời khóa biểu

7:30 họp hội đồng thi đua trường

Nghỉ dạy học

Văn phòng và các nhân viên chuẩn bị phần thưởng gửi giấy mời dự lễ tổng kết phát thưởng

16 Đoàn trường tổ chức lễ bàn giao đoàn viên thanh niên cho các xã thị trấn

Thứ Năm
(23/05/2019)

Khối 12 dạy ôn thi tốt nghiệp theo thời khóa biểu

Khối 11 chuyển sang học buổi chiều

8 giáo viên chủ nhiệm khối 10 khối 11 họp phụ huynh học sinh của lớp học phòng nào học trong đó

Khối 10 khối 11 dạy học bình thường

Lớp 11B1 học Học Phòng 1 và tiếp tục 11b5 học phòng 5

15 giờ toàn bộ học sinh khối 10 khối 11 dự hội thi Rung chuông vàng do Sở thủy sản kết hợp với trường tổ chứ đoàn trường tổ chức trang hoàng hướng dẫn vị trí học sinh chuẩn bị cho lễ tổng kết

Thứ Sáu
(24/05/2019)

6 giờ 30 cán bộ giáo viên nhân viên học sinh dự lễ tổng kết phát thưởng học sinh

Sau 9 giờ giáo viên chủ nhiệm tổ chức tổng kết lớp

14 giờ làm lễ ra trường học sinh khối 12

Ban thi đua văn phòng nộp hồ sơ thi đua báo cáo cuối năm cho sở

Thứ Bảy
(25/05/2019)

8 giờ cán bộ giáo viên nhân viên dự lễ tổng kết cuối năm tại phòng công nghệ

Sau đó cán bộ giáo viên nhân viên Dự tọa đàm công bố quyết định nghỉ hưu đối với cô Hồng

Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019 cán bộ giáo viên nhân viên được phân công viết các tiêu chí tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục hoàn chỉnh lại nội dung viết tiêu chí sau khi đã tổng kết năm học với đầy đủ các dữ liệu. Chuyển nội dung báo cáo tiêu chí được phân công về bộ phận thư ký qua Gmail của cô Thu hoặc cô Trâm để tổng hợp báo cáo sở

Chủ Nhật
(26/05/2019)