''

Ngày 21 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 16:59 13/10/2018  

Tuần 42 năm 2018
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/10/2018)

- Dạy học theo TKB mới

- Tiết chào cờ chuyển thành tiết sinh hoạt lớp của ngày thứ 7. GVCN tổ chức sinh hoạt với lớp, nhắc nhở lại nội quy nề nếp, đạo đức, tác phong của người học sinh, GVCN kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách của lớp, cho học sinh tự chấn chỉnh nề nếp.

- Cô Quý học chính trị 10 ngày

- Dạy học theo TKB mới

- Tiết chào cờ chuyển thành tiết sinh hoạt lớp của ngày thứ 7. GVCN tổ chức sinh hoạt với lớp, nhắc nhở lại nội quy nề nếp, đạo đức, tác phong của người học sinh, GVCN kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách của lớp, cho học sinh tự chấn chỉnh nề nếp.

Thứ Ba
(16/10/2018)

- Dạy học bình thường

- T. Phước dự hội nghị tại UBND huyện

- BGH, TT kiểm tra công tác thực hiện công vụ đối với CB-GV-NV trong tổ mình quản lý

- Dạy học bình thường

- BGH, TT kiểm tra công tác thực hiện công vụ đối với CB-GV-NV trong tổ mình quản lý

Thứ Tư
(17/10/2018)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

- 14h T. Hưởng dự hội nghị " Ngày vì người nghèo tại Hội trường UBND huyện

Thứ Năm
(18/10/2018)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

- Sau tiết 7 Công đoàn tổ chức các hoạt động 20/10

Thứ Sáu
(19/10/2018)

- Dạy học bình thường

- Dạy học bình thường

Thứ Bảy
(20/10/2018)

- Dạy học bình thường

- Tiết sinh hoạt lớp chuyển lên sinh hoạt vào tiết chào cờ ngày thứ 2

- Dạy học bình thường

- Tiết sinh hoạt lớp chuyển lên sinh hoạt vào tiết chào cờ ngày thứ 2

Chủ Nhật
(21/10/2018)