''

Ngày 27 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Hóa

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2007 ĐẾN 2012

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG TỪ 2007-2011 Năm 2007: Câu 1.(CĐ-07):Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+.Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là A. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.                         B. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ >...