''

Ngày 27 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài giảng môn Tiếng Anh

UNIT 8 LỚP 10 THÍ ĐIỂM - LANGUAGE UNIT 8 LỚP 10 THÍ ĐIỂM - READING UNIT 7 LỚP 10 THÍ ĐIỂM - LANGUAGE UNIT 7 LỚP 10 THÍ ĐIỂM - GETTING STARTED UNIT 7 LỚP 10 THÍ ĐIỂM - COMMUNICATION AND CULTURE UNIT...

Bài giảng môn Toán

Bài giảng Hình học 10: Bài - Phương trình đường thẳng (tiết 1)  Bài giảng Hình học 11: Bài - Vectơ trong không gian (tiết 1)                             ...

BAI GIANG TIENG ANH 10 UNIT 13

1. VIDEO TIENG ANH 10 CB- UNIT 13- VOCABULARY  2. VIDEO TIENG ANH 10 CB- UNIT 13- READING  3. VIDEO TIENG ANH 10 CB- UNIT 13- LANGUAGE FOCUS 1  4. VIDEO TIENG ANH 10 CB- UNIT 13- LANGUAGE FOCUS 2

Bài giảng môn GDCD

Bài giảng GDCD lớp 10: Bài 13 (tt) Công dân với cộng đồng Bài giảng GDCD lớp 11 : Bài 11 ( tiết 2) Chính sách dân số giải quyết việc làm  Bài 13: Công dân với cộng đồng(t1)Bài giảng GDCD10: Bài...

Bài giảng môn Tiếng Pháp

BAI GIANG PHAP LECON 7: EXPRIMER UNE CONDITION BAI GIANG TIENG PHAP 12 TONG HOP GRAMMAIRE LECON 7,8.10,11

Bài giảng môn Tiếng Anh

TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM - UNIT 7: LANGUAGE TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM - UNIT 7: GETTING STARTED BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH 11 LANGUAGE FOCUS UNIT 11 BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 10 CƠ BẢN- UNIT 11- READING  VIDEO TIẾNG ANH 10 CƠ...

Bài giảng môn Kỹ Thuật Công Nghiệp

CÔNG NGHỆ 11 BÀI 24 CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ  CÔNG NGHỆ 12 BÀI 25 MÁY ĐIỆN XOAY CHIEU CÔNG NGHỆ 11. BÀI CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Bài giảng môn Kỹ Thuật Nông Nghiệp

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ 10 BÀI 53

Bài giảng môn Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh

Bài giảng GD-QP 10 Bài 5-tiết 2 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN GD-QP 10 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN QP-AN11( BÀI 7)

Bài giảng môn Địa Lý

BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIÊP-LỚP 10. BÀI 33.MỘT SỐ HÌNH THỨC TCLT CÔNG NGHIỆP.LỚP 10.TÀI LIỆU ÔN TẬP 12 - CÁC BÀI TIẾP THEO. BÀI 10.TRUNG QUỐC.TIẾT2.LỚP 11. CÂU HỎI GỢI Ý ÔN...