''

Ngày 27 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Giáo án điện tử

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài giảng môn Toán

Bài giảng Hình học 10: Bài - Phương trình đường thẳng (tiết 1)  Bài giảng Hình học 11: Bài - Vectơ trong không gian (tiết 1)                             ...

BAI GIANG TIENG ANH 10 UNIT 13

1. VIDEO TIENG ANH 10 CB- UNIT 13- VOCABULARY  2. VIDEO TIENG ANH 10 CB- UNIT 13- READING  3. VIDEO TIENG ANH 10 CB- UNIT 13- LANGUAGE FOCUS 1  4. VIDEO TIENG ANH 10 CB- UNIT 13- LANGUAGE FOCUS 2

Bài giảng môn GDCD

Bài giảng GDCD lớp 10: Bài 13 (tt) Công dân với cộng đồng Bài giảng GDCD lớp 11 : Bài 11 ( tiết 2) Chính sách dân số giải quyết việc làm  Bài 13: Công dân với cộng đồng(t1)Bài giảng GDCD10: Bài...

Bài giảng môn Tiếng Pháp

BAI GIANG PHAP LECON 7: EXPRIMER UNE CONDITION BAI GIANG TIENG PHAP 12 TONG HOP GRAMMAIRE LECON 7,8.10,11

Bài giảng môn Tiếng Anh

TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM - UNIT 7: LANGUAGE TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM - UNIT 7: GETTING STARTED BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH 11 LANGUAGE FOCUS UNIT 11 BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 10 CƠ BẢN- UNIT 11- READING  VIDEO TIẾNG ANH 10 CƠ...

Bài giảng môn Kỹ Thuật Công Nghiệp

CÔNG NGHỆ 11 BÀI 24 CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ  CÔNG NGHỆ 12 BÀI 25 MÁY ĐIỆN XOAY CHIEU CÔNG NGHỆ 11. BÀI CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Bài giảng môn Kỹ Thuật Nông Nghiệp

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ 10 BÀI 53

Bài giảng môn Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh

Bài giảng GD-QP 10 Bài 5-tiết 2 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN GD-QP 10 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN QP-AN11( BÀI 7)

Bài giảng môn Địa Lý

BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIÊP-LỚP 10. BÀI 33.MỘT SỐ HÌNH THỨC TCLT CÔNG NGHIỆP.LỚP 10.TÀI LIỆU ÔN TẬP 12 - CÁC BÀI TIẾP THEO. BÀI 10.TRUNG QUỐC.TIẾT2.LỚP 11. CÂU HỎI GỢI Ý ÔN...

Bài giảng môn Lịch Sử

File bài giảng Lịch sử 11: Bài 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC ( 1858 - 1873) File bài giảng Lịch sử Lớp 10 Bài 19 Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỷ X-...

Bài giảng môn Tin Học

TIN HỌC 10: BÀI 18. CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Tin học 11: Bài tập và thực hành 4 TIN HỌC 11: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3 TIN HỌC 10: MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC TIN HỌC 10: MỘT SỐ...

Bài giảng môn Sinh Học

Bài giảng sinh học 10, bài 25,26 sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật bài giảng sinh học 11 bài 26,27; cảm ứng   bài giảng sinh học 11 tập tính Bài giảng sinh học 10 bài 22; Dinh dưỡng, chuyển...

Bài giảng môn Hóa Học

LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN-TIẾP THEO-HỢP CHẤT QUAN TRỌNG bài ankin - hóa 11 CB các video kèm theo: etilen tác dung với brom và axetilen tác dung với brom; Thí nghiệm Axetilen tác dụng với AgNO3/NH3  LUYEN TAP NHOM HALOGEN Hidrocacbon không no (Anken Tiết 1) Hidrocacbon không...

Bài giảng môn Vật Lý

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11: BÀI 23: TỪ THÔNG - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ  BÀI GIẢNG VẬT LÝ 10: ĐỘNG NĂNG-THẾ NĂNG-CƠ NĂNG  BÀI GIẢNG VẬT LÝ 12: BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG V:SÓNG ÁNH SÁNG BÀI GIẢNG VẬT LÍ 10: CẤU TẠO CHẤT,...

Bài giảng môn Ngữ Văn

NGỮ VĂN 11: ĐÂY THÔN VĨ DẠ (TIẾT 2) NGỮ VĂN 11: ĐÂY THÔN VĨ DẠ (TIẾT1) NGỮ VĂN 10: HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA NGỮ VĂN 10: BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO (TÁC GIẢ) NGỮ VĂN 11: TRÀNG GIANG (TIẾT...