''

Ngày 21 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:53 16/11/2016  

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2016
Các đồng chí đảng viên làm kiểm điểm theo mẫu để kiểm điểm đảng viên năm 2016

Các đồng chí đảng viên làm kiểm điểm theo mẫu để kiểm điểm đảng viên năm 2016.

Tải file 1  

Số lượt xem : 943