''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:06 19/08/2017  

Phát động cuộc thi tìm hiểu về Quan hệ Việt-Lào

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

 

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Tổ chức năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào năm 2017, Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/5/2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, công văn số 1584/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 23/6/2017 của Sở GD&Đt Thừa Thiên Huế về việc phát động, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”, Công văn số 397-CV/BTCCT ngày 25/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc phát động, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”, trường THPT Phong Điền triển khai một số nội dung như sau:

1. Triển khai, phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng, tham gia phần thi trắc nghiệm hàng tuần của Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức từ tháng 02/5/2017 đến ngày 22/12/2017 trên các trang Web:

            http://vietlao.dangcongsan.vn   (Báo điện tử Đảng Cộng sản ViệtNam);

            www.nhandan.org.vn             (Báo Nhân dân);

            www.qdnd.vn                         (Báo Quân đội Nhân dân);

            www.tuyengiao.vn                  (Tạp chí Tuyên giáo);

            www.tienphong.vn                 (Báo Tiền phong);

            www.thanhnien.vn                 (Báo Thanh Niên);

            www.tuoitre.vn                       (Báo Tuổi trẻ);

2. Phát động và triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/5/2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt ViệtNam– Lào”. Các quy định và hướng dẫn cụ thể về Cuộc thi được thực hiện theo Thể lệ và Đề cương do Ban tổ chức Cuộc thi ban hành (gửi kèm công văn).

         Nhận được hướng dẫn này đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của trường hưởng ứng tham gia./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Văn Phước

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 3149

Các tin khác