''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:04 28/07/2018  

Thông báo họp HĐSP và tập trung học sinh đầu năm học 2018-2019
8 giờ 30 sáng 30/7/2018 Mời Đảng viên họp Chi bộ 7 giờ 30 ngày 01/8/2018 Họp Liên tịch mở rộng. 9 giờ 00 ngày 01/8/2018 họp HĐSP 14 giờ 30 chiều 01/8/2018 tập trung học sinh toàn trường ( kể cả học sinh lớp 10 mới xét tuyển)

SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 
   

 


Số : 194   / TB-THPT PĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 
   

 


                  Phong Điền, ngày 28   tháng 07  năm 2018

                                           

                                             THÔNG BÁO

 

 

 

             Căn cứ vào Điều lệ trường THPT của Bộ Giáo dục & Đào tạo .      

             Căn cứ vào Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

   Để ổn định  số lượng các lớp, triển khai các kế hoạch đầu năm học 2018 – 2019.

   Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học của nhà trường,

Ban giám hiệu trường Trường THPT Phong Điền thông báo cho CBGVNV và học sinh được rõ :

I/Thời gian họp Hội đồng sư phạm để chuẩn bị cho năm học mới:

-Tất cả Cán bộ-Giáo viên- Nhân viên của nhà trường phải tập trung tại trường vào lúc 9 giờ 00 ngày thứ Tư ( ngày 01/8/2018) để họp HĐSP đầu năm, triển khai công việc chuẩn bị cho năm học mới. ( Ngoài ra, đối với các đồng chí trong Liên tịch mở rộng, tập trung vào lúc 7 giờ 30 ngày thứ Tư ( ngày 01/8/2018) để họp Liên tịch mở rộng trước lúc họp HĐSP)

II/Thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho năm học mới:

-Tất cả học sinh khối 10, khối 11 của năm học 2017-2018 và các em học sinh  mới trúng vào lớp 10 năm học 2018-2019 đúng 14 giờ 30 Chiều thứ Tư ngày 01/8/2018 phải tập trung tại trường để nghe nhà trường phổ biến các kế hoạch và công việc chuẩn bị cho năm học mới.

 

 

                                                Phong Điền, Ngày 28 tháng 07 năm 2018

                                                                            Hiệu trưởng

 

                                                                               

 

                                                                          Lê Văn Phước

 

 

Số lượt xem : 839

Các tin khác