''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Góc phụ huynh

Hội phụ huynh của trường
Nhà trường cùng với BCH Hội Phụ huynh học sinh của trường, Ban đại diện phụ huynh của lớp có sự liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông qua các cấp chính quyền địa phương để quản lí học sinh cùng với nhà trường và gia đình.

Những hoạt động tri ân các tấm lòng hảo tâm của cựu học sinh
Trong thời gian vừa qua nhà trường tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ quí báu cả về tinh thần lẫn vật chất từ các tầng lớp nhân dân và cựu học sinh nhà trường về công tác kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường.